Publicatii
Home ]

 

Home

A. CĂRŢI:

I. Carte de autor

1. Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 512 p., ISBN 978-606-543-422-6.

 

II. Volume de documente

1. Izvoare de antroponimie şi demografie istorică. Conscripţiile cetăţii Sătmar din 1569-1570". Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indici de Marius Diaconescu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, XXXVI+289 p., ISBN: 978-606-543-220-8.

 

 III. Cărţi coordonate:

 1. Nobilimea românească din Transilvania", Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, 304 p. – coordonator şi postfaţă.

 

B. STUDII ŞI ARTICOLE ŞTIINŢIFICE:

I. Studii:

 1. A Forerunner of Capitalism in Central Europe in the Mid-Sixteenth Century: Péter Deák Szentgyörgyi of Baia Mare”, în volumul Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013”, coord. Daniel Dumitran, Valer Moga, LIT Verlag Zürich-Berlin, 2013, p. 7-17.

 2. Despre meşteşugarii din Sătmar şi Mintiu la mijlocul secolului al XVI-lea”, în volumul Lumea oraşului. Cercetări de istorie urbană”, coord. Simion Câlţia, Editura Universităţiidin Bucureşti, 2013, p. 83-101.

 3. Peţitorii nepoatei lui Ştefan cel Mare în 1517. Despre căsătoria lui Alexandru cu fiica lui Bartolomeu Drágfi, în Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” din Iaşi, XLIX. 2012, p. 55-70.

 4. Noi date despre învăţământul din Transilvania: şcoala din Alba Iulia şi rectorul ei în 1574: Toma Kapliani", în Annales Universitatis Apulensis, series Historica, vol. 16, 2012, nr. 1, p. 309-317.

 5. On the Isidor's encyclical letter addressed from Buda on March 5th to the Romanians, Ruthenians and Serbs in the Kingdom of Hungary", în Analele Universităţii Bucureşti, Istorie, anul LX-2011, partea II, p. 49-63.

 6. A moldvai katolikusok identitáskrizise a politika és a historiográfiai mitoszok között” în vol. „Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban”, coordonat de Kinda István şi Pozsony Ferenc, Kriza János Néprájzi Társaság, Cluj, 2005, p. 9-20. http://adatbank.ro/html/cim_pdf434.pdf

 7.   Gândirea politică a lui Ştefan Jósika, cancelarul principelui Sigismund Báthory (Paternitatea unei idei politice: unirea Transilvaniei cu Ţara Românească şi Moldova)” în „Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei”, vol. I (2004), p. 17-42. diaconescujosika2004acta.pdf#download here

 8.  Péter Zöld şi «descoperirea» ceangăilor din Moldova în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”, în Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” din Iaşi, tom XXXIX-XL, 2002-2003, p. 247-292.

 9. „Un episcop ortodox necunoscut – Gavriil de Mukacevo, 1577”, în volumul „Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate”, coordonatori: Viorel Ciubotă şi Vasile Marina, Editura Muzeului Sătmărean, 1999, p. 175-184.

 10.  „Din istoria Maramureşului în timpul principelui Gabriel Bathory”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, XV-XVI, 1998-1999, p. 295-306.

 11. „Biserica catolică din Maramureş în sec. XIII-XVI”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, XV-XVI, 1998-1999, p. 277-293.

 12. „The Relations of Vassalage between Sigismund of Luxemburg, King of Hungary , and Mircea the Old, Voivode of Wallachia ”, în Mediaevalia Transilvanica, tom II, 1998, nr. 2, p. 245-282.

 13. „The Political Relations between Wallachia and the Hungarian Kingdom during the Reign of the Anjou Kings” în Mediaevalia Transilvanica, tom II, 1998, nr. 1, p. 5-42.

 14.  „Catolicismul în Maramureş (I) – Mănăstirea eremiţilor”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, XIV, 1997, p. 123-132.

 15. Les implications confessionnelles du Concile de Florence en Hongrie”, în Mediaevalia Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997, p. 29-62.

 16. „Dragoş „descălecătorul" Moldovei - între legendă şi realitate", în volumul "Nobilimea românească din Transilvania", coordonator: Marius Diaconescu, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, p. 77-90. diaconescu1997dragos.pdf

 17. „Răscoala nobililor maramureşeni din 1492", în volumul "Nobilimea românească din Transilvania", coordonator: Marius Diaconescu, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, p. 185-200.

 18. „Colonizarea rutenilor în Maramureş în sec. XV-XVI”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, XIII, 1996, p. 93-98.

 19. „Incursiunea moldovenilor în Maramureş în 1395. Noi aspecte ale relaţiilor moldo-polone”, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi, XXXII, 1995, p. 147-155, în colaborare cu Kató Erika.

 20. „Cercetări arheologice recente în peştera de la Casian”, în Pontica, XXIV, 1991, Constanţa, p. 425-432, în colaborare cu Lucreţiu Mihăilescu-Bârliba.

 

II. Ediţii de documente:

 1. Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăştur referitoare la comitatul Dăbâca (Cista Comitatus Doboka) (1408-1430), în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. III (2006-2007), nr. 1-2 (5), p. 1-52.

 2. Documente din arhiva Conventului din Cluj-Mănăştur referitoare la comitatul Cluj (Cista comitatus Colosiensis) (1376-1399)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II (2005), nr. 1, p. 1-46.

 3. Presiunea naţionalismului ortodox românesc asupra catolicilor din Moldova. Documente (1922-1945)”, n Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II (2005), nr. 1, p. 154-175.

 4. „Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăştur referitoare la comitatul Dăbâca (Cista comitatus Doboka) (1376-1399)”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I (2004), nr. 2, p. 1-28. diaconescuair2004dabaca.pdf

 5. „Un episcop sârb la Lipova în 1542”, în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I (2004), nr. 2, p. 29-30. diaconescu2004eppsarb.pdf

 6. „Documente medievale transilvănene din arhivele maghiare (1340-1350)” în Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I. (2004), nr. 1, p. 27-74. diaconescuair2004trans.pdf

 7. „Din culisele istoriografiei Maramureşului – începuturile corespondenţei dintre Ioan Mihalyi de Apşa şi György Petrovay în Satu Mare. Studii şi comunicări, XV-XVI, 1998-1999, p. 461-470.

 8. „Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius illustrantur (1417-1484)”, în Mediaevalia Transilvanica, tom II, 1998, nr. 2, p. 283-288, în colaborare cu Géza Érszegi.

 

III. Articole:

 1.  „Editarea diplomelor maramureşene - realizări şi perspective”, în Revista de Arhivistică, Cluj-Napoca., III, 1997, p. 25-30.

 2.  Cercetări peste hotare: arhivele din Beregovo, Ucraina”, în Buletinul Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat , iunie 1995.

 3.  „Women`s position in northern Transylvania (the district of Maramureş) during the XVth century”, în ISHA Journal, 2/1994, Atalanta-Houten.

 

IV. Recenzii:

 1.  Jakó Zsigmond, Erdélyi okmánytár, Oklevelek, levelek és más irásos emlékek Erdélyi történetéhez, I, (1023-1300), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997, în Mediaevalia Transilvanica, tom I, nr. 1-2, 1997, p. 151-153.