Curriculum vitae
Home ]

 

Home

Dacă cineva este curios să ştie ce am făcut în timpul vieţii, cu bune şi rele, poate să afle aici.

Curriculum vitae

 

1.      Numele şi prenumele: Diaconescu Gheorghe Marius

2.      Adresa de corespondenţă: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie.

3.      Data şi locul naşterii: 19 ianuarie 1970, Tăuţii-Măgherăuş.

4.      Starea civilă: căsătorit.

5.      Cetăţenia: română.

6.      Naţionalitatea: română.

7.      Titlul ştiinţific: Doctor în istorie, specializarea istorie medievală.

8.      Studii:

-         septembrie 1997-august 2000 – studii postuniversitare la Universitatea “Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Şcoala de Doctorat din cadrul Secţiei de Istorie, specializarea în cadrul Catedrei de Istorie Medievală şi Premodernă a Ungariei. Studiile au fost finalizate cu teza de doctorat intitulată “Structura nobilimii din Transilvania în epoca angevină”, pregătită sub coordonarea academicianului Engel Pál (+ 2002) şi a lui Zsoldos Attila, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Maghiare din Budapesta. Susţinerea publică a tezei de doctorat a avut loc în 6 decembrie 2004. Calificativul obţinut: Summa cum laude.

 

-         1990-1995 – Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Istorie, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, absolvită cu diplomă de licenţă.

 

9.      Cunoştinţe limbi străine – nivel mediu: limba engleză (citit, vorbit, scris); limba maghiară (citit, vorbit); l. franceză (citit); nivel începător: limba germană (citit, vorbit, scris).

 

10.  Locuri de muncă:

-         din 18.02.2004 – lector universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti

-         1.03.2002-17.02.2004 – asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti

-         1.02.2001-28.02.2002 – arhivist la Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale ale României, Bucureşti.

-         15.09.1996-31.12.1997 – muzeograf la Muzeul Judeţean Satu Mare.

-         1.11.1993-31.08.1994 – profesor suplinitor la Grupul Şcolar Industrial de Telecomunicaţii şi Liceul teoretic George Bariţiu din Cluj-Napoca.

-         1.04.1988-21.09.1990 – muncitor operator chimie anorganică la Intreprinderea Metalurgică de Metale Neferoase din Baia Mare.

 

11. Activitate didactică:

-          Cursul general de Istorie medie românească, partea I, modulul subintitulat “Relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române de la întemeiere până la Mihai Viteazul”, din sem. I al anului universitar 2004-2005 până în prezent.

-          Cursul general de Istorie medie românească, partea I, modulul subintitulat “Stat şi instituţii în istoria medievală a românilor”, din sem. I al anului universitar 2008-2009 până în prezent.

-          Cursul general de Istorie medie românească, partea I, modulul subintitulat “Personalităţi din  istoria medie românească”, în sem. I al anului universitar 2003-2004.

-          Cursul general de Istorie medie românească, partea I şi II, la secţia de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, în anii universitari 2003-2004, 2004-2005.

-          Cursul general de Istorie medie românească, partea I şi II, la Facultatea de Geografie, IDD, în în anii universitari 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.

-          Cursul special “Minorităţi etnice şi confesionale în spaţiul românesc din Evul mediu până la mijlocul secolului al XIX-lea”, în sem. II al anului universitar 2004-2005.

-          Cursul opţional “Heraldică şi societate nobiliară în principatul Transilvaniei”, în sem. II al anului universitar 2004-2005.

-          Cursul opţional “Societatea nobiliară în Transilvania medievală”, în sem. II. al anului universitar 2003-2004.

-         Cursul opţional “Arhivistică”, din sem. II. al anului universitar 2007-2008 până în prezent.

-          Seminarul de istorie medie românească – în anii universitari 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003; 2003-2004, 2004-2005 etc.

-          Seminarul special de Izvoare ale istoriei medii româneşti – în anii universitari 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 etc.

-          Practica de specialitate – în anii universitari 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 etc.

-          Practica pedagogică – la anul III şi la anul IV – în anul universitar 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.

-          Seminarul de istorie medie universală la Facultatea de Arhivistică – 3 semestre, în anii universitari 2000-2001 şi 2001-2002.

   

12. Cursuri de formare profesională

- 18-23 februarie 2002 – participant la Curriculum Resource Center, la sesiunea Medieval Studies, sub egida CEU din Budapesta.

 

13. Competenţe profesionale:

-         istorie medievală şi ştiinţele auxiliare ale istoriei, în următoarele domenii:

-   istoria voievodatului şi a principatului Transilvaniei;

-   întemeierea Ţărilor Române;

-   relaţiile internaţionale ale Ţărilor Române;

-   istoria nobilimii româneşti din Transilvania şi Ungaria;

-   societatea nobiliară medievală din Transilvania;

-   Unirea bisericească în sec. XIII-XVI în Europa Răsăriteană;

-   instituţii medievale;

-   paleografie latină medievală;

 

-         istoria Bisericii Catolice şi a populaţiei catolice din Moldova de la origini până în zilele noastre

 

-         editarea documentelor medievale latine

 

14. Afiliere academică

1. Membru al Institutului Român de Heraldică şi Genealogie "Sever Zotta" din mai 2012