Conferinte
Home ]

 

Home

55. 2013, noiembrie 7-8, Bucureşti - The promoting of the political project of the autonomous Macedonia by the Macedo-Romanian Cultural Society, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Balkan Entanglements - Peace of Bucharest", organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.

54. 2013, octombrie 24-26, Cluj-Napoca - Principele rău versus principele bun. Cariera politică a lui Gabriel Bethlen în timpul principelui Gabriel Bathory, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Gabriel Bethlen şi Europa", organizată de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca în colaborare cu Societatea Muzeului Ardelean, Universitatea "Eőtvös Loránd" din Budapest, Universitatea din Debrecen şi Institutul de Istorie al Academiei Maghiare

53. 2013, octombrie 10-11, Wien, Austria - SOS Aromanian heritage: the Churches from Moschopolis, comunicare susţinută la "Internationales Symposium anlässlich des Erscheinens der ersten aromunischen Grammatik vor 200 Jahren, verlasst von Michael Bojadschi in Wien 1813", organizat de Universität Wien

52. 2013, septembrie 28, Mihail Kogălniceanu - Patrimoniul aromânilor în pericol: bisericile din Moscopole, conferinţă publică susţinută la Zilele culturii aromâne, organizate de Comunitatea Aromânilor din România.

51. 2013, septembrie 6-7, Putna - Poziţia voievodului Transilvaniei faţă de stăpânirile domnilor Moldovei şi Ţării Româneşti în Ungaria în 1499, comunicare susţinută la Colocviile Putnei, ediţia a XIV-a, organizate la Mănăstirea Putna.

50. 2013, septembrie 5, Suceava - Soldaţi, negustori şi iezuiţi polonezi în Moldova la mijlocul secolului al XVIII-lea, comunicare susţinută la simpozionul internaţional "Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române. Zilele culturii polone", organizat de Uniunea polonezilor din România.

49. 2013, august 8, Bucureşti - Politica inconsecventă a guvernului român faţă de chestiunea aromânilor în timpul războaielor balcanice, conferinţa publică susţinută în cadrul conferinţei "Tratatul de pace de la Bucureşti din 10 august 1913 - 100 de ani. Consecinţele acestuia pentru aromâni", organizate de Societatea Culturală Aromână la Muzeul Naţional al Literaturii Române.

48. 2013, iulie 24-27, Skopje, Macedonia - Some critical remarks on the role of Romania in the Balkan Wars, comunicare susţinută la "The 4th United Macedonian Diaspora Global Conference: Macedonia 2013. 100 years after the Treaty of Bucharest", organizată de United Macedonian Diaspora.

47. 2013, iulie 20, Ardud (Satu Mare) - Rolul familiei Dragfi în istoria românilor şi ungurilor: de la voievozi români ortodocşi la demnitari unguri catolici şi reformaţi, conferinţa publică susţinută în cadrul Simpozionului Ştiinţific organizat de Primăria oraşului Ardud cu ocazia dezvelirii bustului voievodului Bartolomeu Dragfi (a fost o onoare deosebită şi o mare mândrie pentru mine să susţin această conferinţă publică într-o sală arhiplină în localitatea de origine a părinţilor mei).

46. 2013, mai 30-31, Iaşi - Istorie şi mit despre autonomia secuilor, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane", organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

45. 2013, aprilie 25-26, Alba Iulia - The Seeds of Capitalism in Central Europe at Mid-Sixteenth Century: Peter Deák Szentgyörgyi of Baia Mare, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption", organizată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

44. 2012, octombrie 9-11, Iaşi - Potenţialul izvoarelor de antroponomie istorică: conscripţiile din Transilvania de la mijlocul secolului al XVI-lea, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Şcoala de studii avansate: Tradiţie şi inovaţie între Antichitate şi Evul Mediu: prosopografie-biografie-epigrafie", organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi.

43. 2012, septembrie 27-28, Poznan, Polonia - The Vlachs south of the Danube - "the short time winners" of the Balkan Wars, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională "U zródel wspólczesnych konfliktów na Balkanach. Wojny balkanskie 1912-1913 i ich skutki. Considering the sources of contemporary conflicts in the Balkan region. The Balkan Wars (1912-1913) and their consequences", organizată de Instytut Historii al Universităţii "Adam Mickiewicz" din Poznan, Polonia.

42. 2012, septembrie 21-22, Bucureşti - Destinul arhivelor transilvănene din Ungaria după 1918, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională "Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI", organizată de Arhivele Naţionale ale României

41. 2012, septembrie 7-8, Cluj-Napoca - Aspecte etnice şi demografice în Sălaj la mijlocul secolului al XVI-lea, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională "Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV-XVII)", organizată de Societatea Muzeului Ardelean.

40. 2012, iulie 11-14, Putna - Din urmările încuscririi lui Ştefan cel Mare cu Bartolomeu Dragfi, comunicare susţinută la Colocviile Putnei, ediţia a XII-a, organizate la Mănăstirea Putna

39. 2012, iulie 11-14. Putna - Caracterul stăpânirii feudelor ardelene de către Ştefan cel Mare, comunicare susţinută la Colocviile Putnei, ediţia a XII-a, organizate la Mănăstirea Putna

38. 2012, mai 10-12, Iaşi - Încuscrirea lui Ştefan cel Mare cu Bartolomeu Dragfi, voievodul Transilvaniei, comunicare susţinută la "Al XVI-lea Congres de Genealogie şi Heraldică", organizat de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta".

37. 2011, mai 20, Bucureşti - Români şi unguri. Realităţi etnice şi demografice în a doua jumătate a secolului al XVI-lea în Nord-Vestul Transilvaniei, comunicare susţinută la Conferinţa anuală a Centrului de Istorie a Transilvaniei, Universitatea Bucureşti.

36. 2009, octombrie 22-24, Cluj-Napoca - Isidor's Encyclical Letter *March 7, 1440 to the Romanians, Ruthenians and Serbians in the Hungarian Kingdom, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "The Union of Florence" organizată de Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca şi Academia de Ştiinţe din Austria.

35. 2008, octombrie 23-26 - The Vassalage Relations between Stephen de Great of Moldavia and Matthias Corvinus, comunicare susţinută la conferinţa internaţională "Matthias Corvinus and his time", organizată de Centrul de Studii Transilvane şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

34. 2005, aprilie 14-15, Budapesta – A csángó kérdés jelentősége a román történetirásban, comunicare susţinută la conferinţa internaţională „Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók nemzetközi tudományos konferencia” organizată la Budapesta de Fundaţia „Teleki László” sub patronajul Ministerului Moştenirii Culturale Naţionale din Ungaria.

33. 2004, octombrie 8-9, Iaşi - Românii din Ungaria şi Unirea de la Florenţa, comunicare susţinută la simpozionul "Spaţiul românesc între Orient şi Occident. Interferenţe politice, culturale şi religioase". organizat de Institutul de Istorie A.D. Xenopol şi Universitatea Al. I. Cuza din iaşi

32. 2004, octombrie 4-6, Iaşi - Problema limbii maghiare în şcoli şi în biserică în satele catolice din Moldova (România) în primul deceniu postbelic, comunicare susţinută la conferinşa internaţională "Societate, politici culturale şi minorităţi în România şi ţările vecine, 1940-1965, organizată de Institutul de Istorie A.D. Xenopol din iaşi şi Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas din München, Germania.

31. 2004, septembrie 15-19, Freudenstadt - Die Rolle der Geschichtschreibung in Identitätskrisen. Fallstudie: Die Historiographie der Katholiken in der Moldau vom Ende des zweiten Weltkriege bis heute, comunicare susţinută la conferinşa internaţională "Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauräum: Forschungsstand, Initiativen, Methoden, Theorien", organizată la Freudenstadt, Germania, de Internazionales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit Tübingen.

30. 2004, aprilie 23-24, Bucureşti - Editarea documentelor transilvănene din secolul al XV-lea: probleme tehnice şi strategii posibile, comunicare susţinută la Conferinţa ştiinţifică "Problemele şi perspectivele editării surselor istorice în România", organizată de Centrul de editare a izvoarelor istorice "Arhiva Istorică a României", Universitatea Bucureşti.

29. 2004, martie 25-26, Budapesta – Az  olász miszionáriusok szerepe a moldvái csángok identitáskrizisének keletkezésben, comunicare susţinută la conferinţa internaţională „Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók nemzetközi tudományos konferencia” organizată la Budapesta de Fundaţia „Teleki László” sub patronajul Ministerului Moştenirii Culturale Naţionale din Ungaria.

28. 2003, aprilie 25-26 Cauzele crizei identitare a catolicilor moldoveni: între politică şi mituri istoriografice, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători etnografi şi antropologi organizată de Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară din cadrul Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca în colaborare cu Asociaţia etnografică «Kriza János».

27. 2003, februarie 20 – Factorii românizării comunităţilor catolice de limbă maghiară din Moldova (sec. XVII-XX), comunicare susţinută la Simpozionul ştiinţific “Comunitatea maghiară din România între mitologie şi realitate istorică” organizat de Societatea de Studii Istorice “Erasmus” şi de Institutul Român de Istorie Recentă din Bucureşti.

26. 2003, ianuarie 15 – Gândirea politică a lui Ştefan Josika, marele cancelar al principelui Sigismund Bathory (Din premisele Unirii lui Mihai Viteazul). comunicare susţinută la Centrului de Istorie a Transilvaniei al Universităţii din Bucureşti.

25. 2002, octombrie 17-18De la confesional la naţional. Începuturile crizei identitare la catolicii din Moldova în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică organizată de Facultatea de Arhivistică Bucureşti.

24. 2001, noiembrie 28-29 – Restricţionarea construcţiei de biserici ortodoxe pe teritoriul episcopiei catolice ardelene la începutul sec. al XVI-lea, comunicare susţinută la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice dedicate Zilei Naţionale a României, organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.

23. 2001, septembrie 6-8 – Monahismul ortodox în nordul Ungariei în secolele XIV-XVI , comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională “Ordinele religioase: discurs clerical şi modele devoţionale în Europa centrală şi răsăriteană în secolele XIV-XVIII”, organizată de Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

22. 2001, iunie 28-29 – Despre utilizarea scrierii în limba română în Maramureş la mijlocul secolului al XVI-lea, comunicare susţinută la Simpozionul Ştiinţific “480 de ani – scrisoarea lui Neacşul din Câmpulung către Hans Benkner din Braşov, judele primar al Braşovului”, organizat de Direcţia Judeţeană Braşob a Arhivelor Naţionale ale României.

21. 2001, mai 24-25 – Arhiva conventului din Leles (Slovacia) – prezentare de fond şi posibilităţi de valorificare, comunicare susţinută la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice organizată de Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale ale României.

20. 1998, noiembrie 26-29 – Un episcop de Mukacevo necunoscut – Gavriil, 1577, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională “Relaţiile româno-ucrainiene – istorie şi contemporaneitate”, organizată de Muzeul Judeţean Satu Mare.

19. 1998, martie 24 – Die Implikationen des Konzils von Florenz in Ungarn, comunicare susţinută la Europa Institut, Budapesta.

18. 1998, februarie 26-27 – Drăgoşeştii – între fidelitate şi rebeliune, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică “In memoriam Radu Popa”, Institutul de Arheologie “V. Pârvan”, Bucureşti.

17. 1997, iunie 26-27 – Despre unele implicaţii ale Conciliului de la Florenţa în Ungaria, comunicare susţinută la Colocviul Internaţional "Biserică şi societate în Europa Centrală şi Orientală", Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

16. 1997, mai 8-11 – Din nou despre Dragoş - "descălecătorul" Moldovei, comunicare susţinută  la Congresul al VIII-lea de Genealogie, Iaşi.

15. 1997, aprilie 18-19 – Răscoala nobililor maramureşeni din 1492, comunicare susţinută  la Simpozionul ştiinţific româno-maghiar "Nobilimea românească din Transilvania", Satu Mare..

14. 1996, noiembrie 18-19 – Mihail Tatul, un egregius din Maramureşul veacului al XV-lea. Repere genealogice, comunicare susţinută la   Zilele  Academice  Clujene,   secţia   Genealogie, Heraldică, Sigilografie, Cluj-Napoca.

13. 1996, octombrie29-31 – Politica regelui Ferdinand de Habsburg în Maramureş, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică “Arhivele în slujba ştiinţei şi culturii”, Cluj-Napoca.

12. 1996, mai 1-5 – Biserica ortodoxă din Transilvania după Conciliul de la Florenţa, comunicare susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice  ale studenţilor  de la istorie, Cluj-Napoca.

11. 1996, aprilie 8-13 – On the forests` protection in Transylvania during the XVIth century, comunicare susţinută la “The VIIth ISHA Conference”, Viena, Austria.

10. 1995, octombrie 24 – O diplomă armalistă dată de principele Gabriel Bathory unui grup de maramureşeni, comunicare susţinută la  Zilele  Academice  Clujene, secţia  Genealogie,  Heraldică, Sigilografie.

9. 1995, octombrie 18-20 – Diplomele maramureşene - o nouă perspectivă, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică dedicată aniversării a 75 de ani de  la  înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca .

8. 1994, mai 4-15 – Violenţa - caracteristică a societăţii maramureşene în sec. al XV-lea, comunicare susţinută la Sesiunea Naţională  de Referate şi Comunicări  Ştiinţifice Studenţeşti, Cluj-Napoca .

7. 1994, aprilie 4-8 – Women`s position in northern Transylvania (the district of Maramureş) during the fifteenth century, comunicare susţinută la “The Vth ISHA Conference”, Utrecht, Olanda”.

6. 1994, ianuarie 25-26 – Corespondenţa dintre G. Petrovay şi I. Mihalyi de Apşa ca izvor istoric, comunicare susţinută la Simpozionul “Ioan Mihalyi de Apşa - 150 de ani de la naştere”, Sighetul Marmaţiei.

5. 1994, ianuarie 25-26 – Trecut, prezent şi perspective în istoriografia Maramureşului, comunicare susţinută la Simpozionul “Ioan Mihalyi de Apşa - 150 de ani de la naştere”, Sighetul Marmaţiei.

4. 1993, noiembrie 29-30 –  Realităţi istorice în Maramureş în prima jumătate a sec. al XVI-lea, comunicare susţinută la Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti de Istorie, Alba Iulia .

3. 1993, mai 14-16 – Aspecte ale iobăgiei în Maramureş în sec. al XV-lea, comunicare susţinută la Sesiunea Naţională Studenţească”Transilvania şi iar Transilvania - in memoriam David Prodan”, Cluj-Napoca .

2. 1992, octombrie 24-25 – Organizarea militară a Maramureşului în sec. XIV-XV, comunicare susţinută la Simpozionul organizat de Inspectoratul pentru cultură al jud. Maramureş.

1. 1992, mai 16-17 – Contribuţii la studiul incursiunii moldovenilor în Maramureş în 1395. Noi aspecte ale relaţiilor moldo-polone, comunicare susţinută la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, Iaşi .