Cercetare
Home ]

 

Home

Memoriu de activitate ştiinţifică

Direcţii de cercetare:

 1. Istoria medievală a Transilvaniei
 2. Relaţiile Ţărilor Române cu Regatul Ungariei
 3. Istoria Maramureşului
 4. Istoria Bisericii Catolice şi a populaţiei catolice din Moldova de la origini până în zilele noastre
 5. Unirea Bisericească în Europa Răsăriteană în sec. XIII-XVI şi consecinţele ei în spaţiul românesc
 6. Românii (vlahii) de pe coasta dalmată şi din Carpaţii Nordici în Evul Mediu

 

I.                  Documentare ştiinţifică în arhive – 30 de arhive din 8 ţări:

Romania:

 1. Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale ale României, Baia Mare.
 2. Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale ale României, Cluj-Napoca.
 3. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale ale României.
 4. Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale ale României
 5. Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale ale României, Bucureşti.
 6. Direcţia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale ale României, Piatra-Neamţ
 7. Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale ale României, Bacău
 8. Arhivele Diplomatice ale Ministerului de Externe, Bucureşti
 9. Biblioteca documentară Bathyaneum din Alba Iulia.
 10. Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaşi.
 11. Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia.

 

Ungaria:

 1. Arhiva Naţională Maghiară din Budapesta.
 2. Biblioteca Mare a Colegiului Reformat din Debrecen.
 3. Arhiva judeţului Szábólcs-Szatmár-Bereg din Nyiregyháza.
 4. Arhiva primaţială din Esztergom.
 5. Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Kalocsa

 

Vatican :

 1. Arhiva Secretă a Vaticanului
 2. Arhiva Curiei Generale a Ordinului Franciscanilor Conventuali din Roma (Piazza Santi Apostoli).
 3. Arhiva Sfintei Congregaţii de Propaganda Fide, Roma.

 

Austria:

 1. Haus-, Hof- und Staatsarchiv din Viena
 2. Hofkammerarchiv din Viena
 3. Verwaltungsarchiv din Viena

 

Slovacia:

 1. Arhiva Naţională Slovacă, Bratislava
 2. Arhiva oraşului Bratislava

 

Ucraina:

 1. Arhiva de Stat a regiunii Zakarpattia, Beregovo

 

Germania :

 1. Arhiva Provinciei Germania a Ordinului Franciscan Conventual din Würzburg

 

Polonia:

 1. Arhiva Provinciei Polonia de Sud a Ordinului Iezuit din Cracovia
 2. Arhiva Provinciei Polonia a Ordinului Franciscan al Bernardinilor din Cracovia
 3. Arhiva Ordinului Franciscan Conventual din Cracovia
 4. Arhiva Ordinului Dominican din Cracovia

 

 

II. Documentare ştiinţifică în biblioteci din străinătate – 9 biblioteci din 5 ţări:

 Vatican:

 1. Bibliotheca Apostolica Vaticana

 

Ungaria:

 1. Biblioteca Naţională Maghiară «Szécheny» din Budapesta
 2. Biblioteca Universitară din Budapesta
 3. Biblioteca Academiei Maghiare din Budapesta
 4. Biblioteca Institutului de Istorie al Academiei Maghiare din Budapesta

 

Austria:

 1. Biblioteca Naţională din Viena

 

Polonia:

 1. Biblioteca Jagelloniană din Cracovia
 2. Biblioteca Universităţii Catolice din Lublin.

 

Slovacia

9. Biblioteca ştiinţifică de stat din Kosice.